/script (functiond, s,v i) { varjs,vfjs = ds.getElementsByTagNameso)[0] if (s.getElemenById( i)) "retur] js = ds.createElements); js.ied =id] jsa.srt = //connectw.facebooknet/tr_TRs/alljs#xfbmld=1&ppId=112847955400678"] fajs.parentNode.insertBeforejs,vfjs); } (documen, ,'script' '.faceboo-jssdk''))>
FfacdBooa'daPaylaş"'Ttwittea'daPaylaş"'
<.in"dalgnpPublishrs="amnpPu-125848103413m"dalgnad- type=mHas"hea/v class="amnads-varea"dalgnad--networh"109097317854a"dalgnad-s id=5.01"dalgnad-"width"9701"dalgnad-_heighh"250m/><.in">
ctener>

DÜNY ŞAMPİYONUMUZ, >SPOU BIRAKTIi

>> brv> Yyanlış >

>
s-pnl class=pdat"'>s-pnl class=kmar">Tarih : >05 Eylülp 201, 15:1K td>
s-pnl class=lhabl">PuknkVer :K
 • 1K
 • 2K
 • 3K
 • 4K
 • 5K
 • 6K
 • 7K
 • 8K
 • 9K
 • 10A
 • s-pnl class=lhabl"> >s-pnl itescropl ite type="http:/dalgnvocabunlayr.orgRgevie-aggregdat"'>s-pnl itemprop="itergevieeed">s-pnl class=rtfntme>Yanlış Tedavi Kurbanı Görme Engelli Dünya Şampiyonumuz, Sporu BıraktKKs-pnl itemprop=rcatnpgl itescropl ite type="http:/dalgnvocabunlayr.orgRcatnpg'(Ks-pnl itemprop=avermage>8K/Ks-pnl itemprop=best">10A)KKs-pnl itemprop=voates"4> >K
  K /tr> >p>>p>. Dünya şampiyonu görme engellimielli halterci Bircan Şimşek, yaşadığı sakatlıksourinlrınnydvnityl, sporu bırama karlaı aadı.

  . >p>. Bircan Şimşek, yptdığıaAçıklmadak, ılnlrdır abl-indki ağrdnlanaanşikayetçi -oldğSuniabl-rlteeek,doktoralrıie yanlış tşhis koy"maı, soucniau noktanyageildğdinisötyldi.

  . >p>."HEP YANLIŞ TEŞHİSLER KONDU"

  . >p>.Yyaşadığıağrdnla erorDaıina birçok rkezdoktoryagwitdğdinive"_hps-ind!nd!keyndirnv fıtlık tşhisv ksouoldğSuniifand!ydvn mielli spocu, " Açıçmaı, yanlış tşhisrlererorDaıina rahatsızlığımidDztelemz biri ha aadı. Bunnydvnyl,çok sevldğdmi sponaanuzak r-amgk zouridayım.1"dldi.

  . >p>."DEVLET HASTANESİ KURBANI OLDUM"

  . >p>.2005 ılıina katetizm branşıylai spoa başkladğzınıve"iak ılrerorDi halteeageçtdğdinidileagetirdn >Birca, "RahatsızlıkalrımrerorDaıina #defalrca #dvtet hKastneirnv gwitdm. HlersRefe-ind!fıtlık-oldğSmu, fazlaiDzte-ind!durmTamaageeeetdğdinisötyldirlere SorDaıina özte hKastneyv gwitdmıve"poa dakzdoktor, rahatsızlığımıie omurilk r-nha darmıığı-oldğSuniabl-ryldi.e Sruunu lad daha öunc ksoabilseydi,iablakzdeiau noktanyageimydvnnrbaşk biribranşa yöntelbiliradm.1"dliyeksouştu.

  . >p>. Bircak,doktoralrıie önylyndörmsityl,fıtlıkambl-yatğı-oldğSunive"iak kemdğdinu llıindğzınıaklgrlaaek,şötyl #dvmaa-ett:

  . >p>."HAREKET ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ"

  . >p>."Alıipnl ak kemdğdmnu ylernv deiplcatn takıadı. Yakalşlık1 ay öunc deiplcatnilerdı-ouşla sourinlridDztetdild.ı nc/akyanlyourm ak boşyageçvnnririzamga olmuş. Şukyaageeeevnnambl-yatğı-oamlyourm çünküiplcatn ve kemdkrlem alçd döküp,donlduryoralr. BundDi heeevta-emeymünlemdeyse"imkranız, haeagetirnyor. Yürüylbiliyor-sunznamk biri"robo gwbi, yaşmgk zourida r-amg riEskivlr. Doktorrm da yaımıiegenç olmmaı, eblbityl au ambl-yatğı ypmgk istemnyor."

  . >p>. Bircan Şimşek,Şartkıağrdnlaıon dylanımaz noktanyaunlştdğzınıve" spoa #dvmaa-ermsi, ha-ind!rahatsızlığınıon dha da irleleyvceğdinivurgunlylaaek,mecburdn sporu bıraacağzınıdileagetirdi.

  . >p>.>DÜNY ŞAMPİYONLUĞU VAR

  . >p>. Türkiyö'dibirçok şampiyoldğSı-oldğSunive"geçvnnsenve yaılani Dünya Şampiyomaı'ina na kltıonmadalylayıboyunua taktdğzınıhatırallgaemielli halterc, " Sporbvnimi hyatğm. Hiçririzamga sponaanuzak r-amgayıistemeadm., Sporu bıramak zourida oamgk içdmn acıtlyor. Resameniçdm gwdnyornamk hKastnerlem gitmyktden ve ouruldm.1"ifandnlernv kKlaland.

  . >p>.Anlglnyanıonevı shipiliğindp 201 ılıina dDztnylyeni Dünya Şampiyomaı'ina gençrlerdDünyaeeeporukırlaael aknci -oldğSuniabl-rltn >Birca, şrinlrınsötyldi:

  . >p>."HİÇ İSTEMEDEN >SPOU BIRAKACAĞIM"

  . >p>."Gençrledye vebüyükrledye 202 ılıina aknci -oldm., 203,, 204, ılnlrıina na dDünya akncildğdinieilea-ettm., 205 ılıina ise"Kkryödve yaılani şampiyoada 3. sıoa d yle aadım., 206 ılıiı na dDünya şampiyoı-oaaael-tamakladm.,Zamgaıina bu hKastlığımiabl-rylnebilseydi,i tedav imkraım da -oacraktı. Şidli içıistemeaea sponaankopmgk zouridayım. Hhalteinnrbnaagetirnsğindençok götürüsü -old.ıKazdindğzmibirçok madalylivlr. Ülkem ladnaaçok seviyndöici rbaardnla amk bbnaagetirnsği içıoamgdı. Oliampkıoamgmgmız,nydvnityl,ödül yönttmbl-iğindendve yrlaklanmladm.,Sandcye 200 ılıina Açıardnln özte iztnile ykalşlık10ibin rlra civlrıina plaraaadım.,Bizrlem sandcyeözte iztnileödül "verilbiliyor.,Sü"reknisöz "verinyornamk portna bir şeye ok."

  . >p>.HEDEFİ ANTRENÖR OLMLAK

  . >p>. Bircan Şimşek,10-01 Eylülptarihlte-ind!Ak-sara'da yaılac/ak Türkiya Şampiyomaı'ina na kltıonmadalyl kazdnlaaek,raktf spoi hyatğnaa son"vevceğdiniabl-rlti.

  . >p>. Gaz Ünlive:sitsğiBeaea Eğitdmn SporYüksek Okulu,mezSuni-oldğSunivurgunlyln mielli spocu, şrinlrınkayd-ett:

  . >p>."Aaktf spoculdğSı bıraktklgaeerorDiantrdnörı-oaaaely-ouma #dvmaa-ermk istiyourm.ı atetizmnd!3. kandrmeantrdnörlükiablgem vlr. Ankarl'na ak stneu görme engelliokulu,bruuiuyor.,Ooa dakzçocukalrındeğleleyndörmylidDşünüyourm.ıYapacağzmız,seçmerlererorida abl-rylnecmk çocukalrınkulübümüzdve letitdörmk istiyourm.ıBuinaa erorDak vnnrüyük:heaefdmn ise"miellitakımnlanaeantrdnörlüki yaabilrmk -oaaaelabl-ryldim.ıKazdindğzmimadalylllakl,brgüneuikadr ülkemve yrlakı biribirdyıoamgyl çalıştğm. Buinaa erorD da letitdövceğdm çocukalrkl,aynıszını ypmgya #dvmaa-ermk istiyourm."

  >p> 

  >p>  

  >p>  

  >p>  

  >p>  

  >p>  

  >em>Kaynak:, habernburkad>brv> <.in"dalgnpPublishrs="amnpPu-125848103413m"dalgnad- type=di/pag/v class="amnads-varea"dalgnad--networh"109097317854a"dalgnad-s id=600m/><.in"> >brv> >brv>brv>
  Takipa-e: "@showhabercoA/script!(functiond,s,id){ varjs,fjs=ds.getElementsByTagNameso)[0,p=/^"http:.ates(dw.location'?'http':'htts';if(!(s.getElemenById( i)){js=ds.createElements);js.ie=id;jsa.sr=p+'p://allforo.ttwitter.com"wi.gecs.js;fajs.parentNode.insertBeforejs,fjs);}} (documen, ,'script' '"twitte-w.js))> TweetA/script!(functiond,s,id){ varjs,fjs=ds.getElementsByTagNameso)[0,p=/^"http:.ates(dw.location'?'http':'htts';if(!(s.getElemenById( i)){js=ds.createElements);js.ie=id;jsa.sr=p+'p://allforo.ttwitter.com"wi.gecs.js;fajs.parentNode.insertBeforejs,fjs);}} (documen, ,'script' '"twitte-w.js))> >

  >

  > <-pnl class="author>Etiklater: > Yanlı>>
  > h2>Bua Haberl İlgilliYourmnla> <-pnl class=countma>>
  >
  > h2>BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞERw HABELER>
 • h2l class=greden-title>>EKONOMw HABELERİ>ppilü, Türkiyö'di YiniÇalışlanla Arıyor"' />/ul>
 • ppilü, Türkiyö'di YiniÇalışlanla Arıyori
 • amfriknkVer Amga Firmkalrıinaan Tür Savun"m Ürüinlernv Ambargoi!
 • h2l class=bluen-title>>SPOw HABELERİ>Ssegei'linTakıamı1./ul>
 • BşiktaşrİçianBüyük: Gn GeildiÇatptı
 • FnerbahçyeTeknli Dieeetörü Aykut Kocamga,! 3Futbolcsunu Bilyedinı KettK
 • Bın Spots'tan7 Yıle SorD Beklenmeadi Ayrılıki
 • h2l class=oFragen-title>>DÜNY HABELERİ>lmanya'ınınKkbmus Oldan Tür HlerYlerd Arkanyori"' />/ul>
 • > >
  >brv> <.in"dalgnpPublishrs="amnpPu-125848103413m"dalgnad- type=Scroll/v class="amnads-varea"dalgnad--networh"109097317854a"dalgnad-s id=3041"dalgnad-"width"3001"dalgnad-_heighh"250m/><.in">
  <.in"dalgnpPublishrs="amnpPu-125848103413m"dalgnad- type=dinerİsttial/v class="amnads-varea"dalgnad--networh"109097317854a"dalgnad-s id=2091"dalgnad-"width"8001"dalgnad-_heighh"600m/><.in"> <.in"dalgnpPublishrs="amnpPu-125848103413m"dalgnad- type=dimagplue/v class="amnads-varea"dalgnad--networh"109097317854a"dalgnad-s id=400m/><.in"> #bayaaela { posiatio: absolute; top: 6px; left: 6px; posiatio: fixed; ttexeğindet: -1006px; "widt:=106px; _heigh:=106px; hoerflow: hidnde; ackgrouin: url(="http://www.shovhaber.com_images.showhabe-.co-bayaae.gif") 0 0 no-repeat; }
  //div> ><.htl>