Dikkat çeken değişiklik! Askeri hakimler artık sivil mahkemelerde

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK! ASKERİ HAKİMLER ARTIK SİVİL MAHKEMELERDE

OHAL kapsamında çıkartılan yeni KHK ile askeri hakimler, HSK'ca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Dikkat Çeken Değişiklik! Askeri Hakimler Artık Sivil Mahkemelerde(7/10)3

OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ve üyeleri ile yedek subaylar haricindeki diğer askeri hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek.

KHK'YA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na, kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ile diğer askeri hakimlere ilgili geçici bir madde eklendi.

ASKERİ MAHKEME ÇALIŞANLARI BÖLGE ADLİYELERİNE ATANABİLECEK

Buna göre, 27 Nisan'dan itibaren dört ay içinde, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ile yedek subaylar hariç diğer askeri hakimler tercihleri ve kazanılmış hakları dikkate alınarak, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek.

Bu kişilerin askeri yargı mercilerinde geçirdikleri süreler, adli ve idari yargıda geçirilmiş sayılacak. Adli ve idari yargıyı tercih etmeyenlerle Hakimler ve Savcılar Kurulunca ataması yapılmayanlardan istekli olanlar ise Milli Savunma Bakanlığınca, mevcut sınıfları korunarak Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanacak.

RÜTBE VE YAŞI ESAS ALARAK EMEKLİLİĞE BAŞVURABİLECEKLER

Hakimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hakim veya savcı olarak atananlar hariç, kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfındakiler altı ay içinde bulundukları rütbeye esas yaş haddinden önce emeklilik hakkını elde etmek kaydıyla bu görevlerinden kendi istekleriyle emekliye ayrılma talebinde bulunabilecek. Bu kişilere emekli ikramiyelerinin, bulundukları rütbeye esas yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde 30, üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dahil) kalmış olanlara yüzde 40, altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 50'si herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayrıca tazminat olarak ödenecek.

Bu kapsamdaki emeklilik başvurularında, emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemeyecek. Başvurular, herhangi bir kayda bağlanamayacak ve geri alınamayacak. Ödenen tazminat Sosyal Güvenlik Kurumunca Milli Savunma Bakanlığından tahsil edilecek. Ayrıca, bunlardan albay ile general rütbelerinde bulunanlara aynı usul ve esaslar çerçevesinde kadrosuzluk tazminatı ödenecek. Bu bağlamda emekliliğini isteyenlerin talepleri Milli Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek.

YEDEK SUBAYLAR DA HUKUK HİZMETİ KADROLARINA ATANACAK

Askeri mahkeme ve savcılıklarda görevli yedek subay askeri hakimler ise mevcut sınıflarıyla maaş ve özlük hakları korunarak, Milli Savunma Bakanlığınca Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanacak. Söz konusu yerlerdeki diğer yedek subaylara ise Kuvvet Komutanlıklarınca sınıflarına uygun kadrolarda görev verilecek.

Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görevli askeri hakim sınıfından olmayan üyeler, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülecek kadro görev yerlerine atanacak.

Askeri yargı mercilerinde görevli devlet memurları ise istekleri ve kadro unvanları dikkate alınarak Adalet Bakanlığınca, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarına atanabilecek. Adalet Bakanlığınca ataması yapılmayanlarla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı hukuk hizmetlerinin yürütüldüğü birimlere ilişkin kadrolarda bulunanlar ise Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek kadrolara görevlendirilebilecek.

ASKERİ YARGIDA SONUÇLANMAMIŞ DOSYALAR YARGITAY'A VE DANIŞTAY'A TAŞINACAK

Kaldırılan askeri yargı mercilerinde halen görülen dosyalarla ilgili de düzenlemeye gidildi. Buna göre, askeri yargı mercilerinde görülen tebliğde ve infaz aşamasında bulunanlarla bu mercilerin arşivlerinde bulunan işi bitmemiş dosyalardan Askeri Yargıtaydakiler Yargıtaya, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar Danıştaya, diğerleri Ankara idare mahkemelerine, Askeri mahkemelerde olanlar, görevli ve yetkili adli yargı mercilerine, askeri savcılıklarda olanlar, yetkili cumhuriyet başsavcılıklarına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde herhangi bir karara gerek kalmaksızın listeye bağlanarak gönderilecek.

Kaldırılan askeri yargı mercilerindeki işi bitmiş dosyalarla defter ve diğer evraklar, Milli Savunma Bakanlığı arşivine iletilecek.

Kaldırılan askeri yargı mercilerince hüküm verilmekle birlikte henüz gerekçeli kararı yazılmayan dosyalara ilişkin kararlar en geç 15 gün içinde yazılacak ve dosyalar gerekli işlemler için belirtilen adli ve idari yargı mercilerine gönderilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburadaEtiketler: Dikkat  Çeken  Değişiklik  Askeri  Hakimler  Artık  Sivil  Mahkemelerde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER