CHP'DEN KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN MECLİS'E KANUN TEKLİFİ


CHP'DEN KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN MECLİS'E KANUN TEKLİFİ
Tarih : 05 Ağustos 2015, 11:31
Puan Ver : Chp'den Kamu Görevlileri İçin Meclis'e Kanun Teklifi(8/10)7


Kanun teklifinin gerekçesi için "Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacakartış yıllık enflasyon oranın altında olamaz. Bu husus toplu sözleşme görüşmelerinintarafları arasında pazarlık konusu dahi yapılamaz. Toplu sözleşme görüşmeleri kamugörevlilerinin aylık ve ücretlerine yıllık enflasyon oranında verilecek olan zammailave olarak getirilecek zamlar ile diğer mali ve sosyal haklar için yapılır"denildi."KANUN TEKLİFİNİN AMACI EMEKÇİLERİN HAKLARINI HUKUK KURALLARIYLA GÜVENCE ALTINAALMAKTIR"Kamu görevlileri için Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin gerekçesindeyıllık enflasyon oranında maaş artışını vazgeçilmez bir kural haline getirmeninamaçlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "2013 yılında Hükümet ile yetkilikonfederasyon arasında imzalanan toplu sözleşme, dünya sendikacılık tarihine büyükbir skandal olarak kaydedilmiştir. Bu toplu sözleşme ile Türkiye'de memurlar vememur emeklileri büyük bir ihanete uğramış; adeta sofralarından ekmekleri,ceplerinden paraları gasp edilmiştir. Memurlar ve memur emeklileri adına bu skandalaimza atan dönemin yetkili konfederasyon başkanı ise 2015 Genel Seçimlerinde iktidarpartisinden milletvekili yapılarak adeta ödüllendirilmiştir. 2013 Toplu sözleşmegörüşmelerinde Hükümetin yüzde 3+3 zam teklifini reddeden yetkili konfederasyon,2014 yılı için kamu çalışanlarının maaşlarına 123 TL seyyanen zam yapılmasınıyeterli bulurken, enflasyon farkı ve Temmuz ayı zammından feragat etmiştir. 2015yılı için ise sadece maaşlara yapılacak yüzde 3+3 zam kabul edilmiş, enflasyonfarkından ise yine vazgeçilmiştir. Oysa asıl olan öncelikle kamu görevlilerininmaaşlarının enflasyon karşısında korunmasıdır. Toplu sözleşme görüşmeleri ancak buenflasyon oranındaki artışın üzerine yapılacak olan zam ve diğer mali ve sosyalhaklar için gerçekleştirilebilir. Nitekim Hükümetin 2014 yılsonu enflasyon tahmininiyüzde 5,3 iken yüzde 9,4'e çıkmış, yetkili sendikanın yıllık enflasyon farkını gözardı ederek kabul ettiği 123 TL'lik zam, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaher ay 41 lira ile 578 lira arasında kayba yol açmıştır. Enflasyon farkınınuygulanmaması, memur ve emeklileri sadece 2014'te değil, 2015 yılında da büyükzarara uğratmıştır. Yeni yıl zammı, enflasyon karşısında eriyen 2014 maaşlarınayapıldığı için en düşük dereceli memur 2015 yılı boyunca her ay 63 lira, müsteşarlarda her ay 595 lira eksik maaş almak durumunda kalmıştır. Oysa toplu sözleşmeyeenflasyon farkı maddesi konulmuş olsaydı, memura 2014 Ocak ayında 123 TL seyyanenverilen zamla artan maaşı üzerinden değil, bunun üzerine enflasyon farkı daeklenerek aldığı maaş üzerinden 2015 Ocak ayında yüzde 3 ve daha sonra 2015 Temmuzayında yüzde 3 zam almış olacaktı. Bu Kanun Teklifinin amacı emekçilerin haklarınıhukuk kurallarıyla güvence altına almaktır. 2013'te de görülmüştür ki, haklaryetkili kişiler, kurullar, sendikalar eliyle değil ancak kanunlarla, hukukkurallarıyla korunabilmektedir. Bu nedenle kanun teklifimiz ile yetkili sendikanın2013 toplu sözleşme görüşmelerinde hangi hesapla göz ardı ettiği anlaşılmayan yıllıkenflasyon oranında maaş artışını vazgeçilmez bir genel bir kural haline getirmekamaçlanmıştır. Bu durumda toplu sözleşme görüşmeleri enflasyon oranındaki maaşartışının üzerine yapılacak zamlar ile diğer mali ve sosyal haklar içinyapılacaktır"Kanun teklifinin madde gerekçeleri, şöyle: "MADDE 1- Maddeyle, kamu görevlilerininücret ve aylıklarına en az yıllık enflasyon oranında zam yapılması, toplu sözleşmegörüşmelerinin taraflarının inisiyatifi veya takdirine bırakılmadan genel bir kuralhaline getirilmektedir. Böylece toplu sözleşme görüşmelerinin konusu, buna ek olarakyapılacak zamlar ile diğer mali ve sosyal haklar olacaktır.
Etiketler: Chp  Den  Kamu  Görevlileri  İçin  Meclis  E  Kanun  Teklifi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER